شکستگی استخوان شانه در چه قسمت هایی و به چه دلایلی ایجاد می شود؟ روش های درمانی این آسیب چیست؟ در این مقاله همراه رامتن باشید تا اطلاعات بیشتری را در این زمینه به دست آورید.

آرتروز شانه چگونه اتفاق می افتد؟ چه تمرینات ورزشی و روش های فیزیوتراپی برای درمان آرتروز شانه وجود دارند؟ در این مقاله به بررسی آرتروز شانه می پردازیم.

آیا شما تابحال دچار درد در شانه شده اید؟ در مورد سندروم گیرافتادگی شانه چه می دانید؟ در این مقاله شما را با سندرم گیرافتادگی شانه آشنا می نماییم.

افراد به دلیل داشتن مشاغل مختلف، وضعیت های بدنی متفاوتی پیدا می کنند. این بدین معنا است که شغل و کار روزانه فرد تاثیر مستقیمی بر روی شکل گیری پاسچر یا وضعیت بدنی وی دارد. یکی از این عارضه ها که بر اثر این وضعیت بدنی نا مناسب ایجاد می شود، افتادگی شانه است که در این مقاله بیشتر با آن آشنا می شویم.

آیا تا کنکون دچار درفتگی شانه شده اید؟ می خواهید در مورد موثرترین درمان های دررفتگی شانه بدانید؟ در این مقاله با دررفتگی مکرر شانه بیشتر آشنا خواهید شد.

شانه یخ زده که به عنوان چسبندگی کپسول نیز شناخته می شود، شرایطی پاتولوژیک است که معمولاً با سفتی و درد در قسمت مفصل شانه شناخته می شود. در این مقاله با این عارضه بیشتر آشنا خواهید شد.

گیرنده: رامتن

ورودی نا معتبر میباشد

Invalid Input

ایمیل خود را بنویسید