عوارض کمر

عوارض کمر

دیسک ها بالشتک هایی هستند که در بین مهره های ستون فقرات قرار گرفتند . این بالشتک ها موجب جذب نیروهای وارده به ستون فقرات و همچنین بهبود حرکت در ستون فقرات می شوند و بین مهره ها فاصله ایجاد می کنند.

گودی کمر و یا لوردوز کمری به انحنای طبیعی ستون فقرات در ناحیه کمری گفته می شود . در ستون فقرات نرمال این قوس ها موجب جذب نیرو، حمایت از وزن سر و تنه ، حفظ ثبات ساختارهای اطراف و حرکت و انعطاف پذیری ستون فقرات می شوند .

شکستگی در منطقه پارس اینترآرتیکولاریس ( در نزدیکی فاست مهره ای ) را اسپوندیلولیزیس می گویند . در صورتی که این شکستی با سرخوردگی مهره همراه باشد به آن اسپوندیلولیزتیزیس می گویند .

شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که ضعف عضلات کمر چیست؟ عضلات در ناحیه کمری شامل دو گروه عضلات سطحی و بزرگ و عضلات کوچک عمقی می باشند . عضلات سطحی کمر وظیفه تولید نیرو و ایجاد حرکت را به عهده دارند . در صورتی که عضلات عمقی وظیف ایجاد ثبات ستون فقرات را به عهده دارند . بنابراین در بیماران کمردرد بررسی و درمان عضلات سطحی و عمقی باید به صورت همزمان صورت گیرد.

گیرنده: رامتن

ورودی نا معتبر میباشد

Invalid Input

ایمیل خود را بنویسید