همکاری تیم فیزیوکلاب رامتن و تیم بکستبال مهرام درسال 1396

چهارشنبه, 02 بهمن 1398 ساعت 16:50

پیرو جلسات متعدد بین مدیران فیزیوکلاب رامتن و باشگاه ورزشی مهرام و ارائه پروپوزال توسط رامتن مبنی بر قراردادن یک فیزیوتراپیست به صورت تمام وقت همراه تیم، تجهیز نمودن اطاق فیزیوتراپی مهرام، ارزیابی اختصاصی بازیکنان و همچنین تشخیص مدیران مهرام بر تفاوت روش های درمانی رامتن، توافقات مبنی بر همکاری بین دو تیم در اوایل فصل بازی های سال 1396 امضا شد و رامتن به عنوان اسپانسر درمانی در کنار تیم های بسکتبال مهرام قرار گرفت.
از بین فیزیوتراپیست های تیم رامتن سه فیزیوتراپیست در کنار تیم در درمان بازیکنان فعالیت داشتند: فرزام شمسی، شهریار شریفی و هاشم شابدین،بازیکنانی که نیاز به درمان کاملتر و استفاده از تجهیزات بیشتر داشتند به مرکز رامتن مراجعه می کردند.
در این بین، تیم رامتن هراه با همکاران آلمانی خود، به ارزیابی تیم مهرام پرداختند و نتیجه ارزیابی به صورت اختصاصی برای هر بازیکن در اختیار مربیان مهرام قرار گرفت.

خواندن 1922 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 23 مرداد 1402 ساعت 11:43