شهریار شریفی

فیزیوتراپیست

تحصیلات

 • 1394 کارشناس ارشد فیزیوتراپی ورزشی _ دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • 1393_1389 کارشناس فیزیوتراپی _ دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • 1388_1376 تحصیلات ابتدایی تا دیپلم

سوابق کاری

 • 1391 کارشناس فیزیوتراپیست در کلینیک خصوصی
 • 1394 فیزیوتراپیست تیم ملی ووشو
 • 1395 کلینیک فیزیوتراپی ایف مارک
 • 1395- تاکنون فیزیو کلاب رامتن
 • 1396- تیم بسکتبال مهرام
 • 1397- تیم ملی والیبال

دوره های تخصصی گذرانده شده

 • Dry needling در 5 سطح
 • Taping
 • Manual massage, Mobilization
 • Functional training از موسسه OS آلمان
 • TMJ با حضور اساتید آلمانی
 • Sport team managementبا حضور اساتید آلمانی
 • کارگاه توانبخشی آسیب های ورزشی همسترینگ
 • Scoliosisبا حضور اساتید آلمانی
 • کارگاه 100 ساعته فیزیوتراپیست تیم ورزشی برگزار شده در فدراسیون پزشکی ورزشی
 • کارگاه شاک ویو تراپی با حضور اساتید شرکت Storz
 • کارگاه FDM در دو سطح
 • کارگاه تکار تراپی