مینا کریمی

دستیار فیزیوتراپیست،عضو انجمن پرستاران

تحصیلات

 • 1394 کارشناس ارشد صنایع غذایی- دانشگاه آزاد اسلامی
 • 1392_1388 کارشناس صنایع غذایی- دانشگاه آزاد اسلامی
 • 1388_1376 تحصیلات ابتدایی تا دیپلم

سوابق کاری

 • 1391 مدیر فروش شرکت فولادسازی
 • 1395-1392 کلینیک فیزیوتراپی
 • 1395 تاکنون فیزیو کلاب رامتن

دوره های تخصصی

 • کمک های اولیه
 • Functional training از موسسه OS آلمان
 • Sport team management با حضور اساتید آلمانی
 • آمادگی جسمانی
 • حرکات اصلاحی و طراحی تمرینات مربوطه
 • طراحی و تجویز تمرینات اصلاحی
 • دوره های تخصصی نرم افزار کامپیوتر
 • مدیریت کیفیت استاندارد ISO 9001
 • مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000
 • HACCP (تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی)
 • برنامه های پیش نیازی سیستم ایمنی ISO 22002
 • ICD
 • Functional movement screen & Functional training از انجمن بدنسازی ایران