معصومه رضازاده

فیزیوتراپیست

تحصیلات:

 • 1394 کارشناس ارشد فیزیوتراپی ورزشی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • 1392-1389 کارشناس فیزیوتراپی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • 1389-1378 تحصیلات ابتدایی تا دیپلم

سوابق کاری:

 • 1392-1391 کارآموزی در بیمارستان های امام حسین، شهدای تجریش، اختر، لقمان حکیم، پانزده خرداد، مفید
 • 1393 کارآموزی در فدراسیون پزشکی - ورزشی و کلینیک فیزیوتراپی زنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • 1396-1392 کارشناس فیزیوتراپی در کلینیک تخصصی فیزیوتراپی
 • 1394-1393 کارشناس فیزیوتراپی در کلینیک درد
 • 1394-1393 کارشناس فیزیوتراپی در کلینیک تخصصی Pelvic Floor
 • 1395 تاکنون فیزیوکلاب رامتن

دوره های تخصصی:

 • Dry needling در 5 سطح Taping
 • کارگاه شاک ویو تراپی با حضور اساتید شرکت Storz
 • Craniosacral manipulation
 • TMJ با حضور اساتید آلمانی
 • Scoliosisبا حضور اساتید آلمانی
 • Scoliosis با روش شروتز
 • Functional training از موسسه OS آلمان
 • Sport team managementبا حضور اساتید آلمانی
 • Craniosacral manipulation
 • کارگاه توانبخشی آسیب های ورزشی همسترینگ
 • کمک های اولیه
 • کارگاه تکارتراپی
 • Functional movement screen & Functional training از انجمن بدنسازی ایران

مقالات، سخنرانی ها و پوسترها:

 • 1395 مقاله و سخنرانی کنگره سالانه فیزیوتراپی ایران
 • 1395 چاپ مقاله با عنوان "مقایسه اثر آنی مانور های انقباضی عضلات شکم بر فاصله بین دو قسمت عضله راست شکمی در زنان مبتلا به دیازتازیس رکتی
 • و زنان سالم" در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
 • 1394 پوستر کنگره ملی الکتروتراپی
 • 1395 پوستر کنگره جهانی کمر درد سنگاپور