غزاله مکرم خوشخو

فیزیوتراپیست، عضو انجمن فیزیوتراپی ایران

تحصیلات

 • 1394 کارشناس ارشد فیزیوتراپی ورزشی _ دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • 1394_1390 کارشناس فیزیوتراپی _ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • 1390_1378 تحصیلات ابتدایی تا دیپلم

سوابق کاری

 • 1395_1393 کارشناس فیزیوتراپیست در کلینیک خصوصی
 • 1392 کار آموزی در بیمارستان های اختر ، لقمان ،شهدای تجریش ، مفید، طالقانی ، 15خرداد ، امام حسین(ع)
 • 1395 کار آموزی در کلینیک دانشکده توانبخشی تهران

دوره های تخصصی

 • Dry needling در 5 سطح
 • Acupuncture and Electro acupuncture
 • Taping
 • Laser therapy
 • کارگاه شاک ویو تراپی با حضور اساتید شرکت Storz
 • TMJبا حضور اساتید آلمانی
 • Manipulation (ستون فقرات)
 • Manipulation, Mobilization, Massage
 • McKenzie
 • Scoliosis با روش شروتز
 • Scoliosis با حضور اساتید آلمانی
 • Functional training از موسسه OS آلمان
 • Sport team management با حضور اساتید آلمانی
 • کارگاه تجویز نسخه ورزشی
 • کارگاه توانبخشی آسیب های ورزشی همسترینگ
 • کمک های اولیه
 • کارگاه تکار تراپی
 • Functional movement screen & Functional training از انجمن بدنسازی ایران

مقالات و سخنرانی ها

 • 1394 مقاله و سخنرانی “تاثیر مگنت تراپی بر ترمیم استخوان، یک مطالعه مروری” در کنگره ملی الکتروتراپی
 • 1395 مقاله و سخنرانی “روش های بهبود عملکرد نوروکاگنیشن در ورزشکاران، یک مطالعه مروری” در دانشکده توانبخشی تهران
 • 1398 مقایسه تاثیر تکنیک انرژی عضلانی با تاثیر تحریک الکتریکی داخل عضلانی در علائم DOMS در خانم های ورزشکار