الهـام سازگار

پذیرش

تحصیلات:

  • 1374-1376 فوق دیپلم حسابداری _ مجتمع فنی تهران
  • 1374_1364 تحصیلات ابتدایی تا دیپلم

دوره های تخصصی گذرانده شده:

  • حسابداری
  • کامپیوتر
  • Office