از رامتن تا دانشگاه تهران

چهارشنبه, 02 بهمن 1398 ساعت 17:04

آوازه ی اشتیاق ما به یادگیری به دانشگاه تهران رسید.
انتخاب فیزیوکلاب رامتن ازطرف دانشگاه تهران به عنوان فیزیوتراپی فعال و پیشرودر آموزش.

خواندن 1943 دفعه