آیا کودک شما به عارضه سیستیک فیبروزیس مبتلا شده است؟ آیا تاکنون با تنگی نفس شدید و چسبندگی و سفتی مخاط ریه مواجه شده اید؟ برای درمان چه باید کرد؟ در این مقاله با عارضه سیستیک فیبروزیس به طور کامل آشنا خواهید شد.

گیرنده: رامتن

ورودی نا معتبر میباشد

Invalid Input

ایمیل خود را بنویسید