ساعات کاری شعبه های کلینیک فیزیوتراپی رامتن

روزها و ساعات کاری شعبه خیابان مطهری

شنبه الی چهارشنبه

8 صبح الی 8 عصر

پنجشنبه

8 صبح الی 2 عصر

روزها و ساعات کاری شعبه شهرک غرب

شنبه الی چهارشنبه

8 صبح الی 8 عصر

پنجشنبه

8 صبح الی 2 عصر

چت واتساپ از ساعت 8 الی 24 فعال می باشد.