ما در فیزیوکلاب رامتن در روزهای فرد از ساعت 8 صبح تا 8 شب و در روزهای زوج از ساعت 9 صبح تا 10 شب پاسخگو، همراه و حامی شما هستیم.
نکته مهم : مراجعین عزیز جهت نتیجه گرفتن از درمان، تمرینات و مراقبت های خارج از مرکز بسیار بسیار مهم می باشد و عدم رعایت موارد قید شده توسط فیزیوتراپیست ها، می تواند در درمان شما اختلال ایجاد کند.

با رامتن همراه شوید که شما را تنها نخواهیم گذاشت.
به حرکت خود ادامه دهید …

گیرنده: رامتن

ورودی نا معتبر میباشد

Invalid Input

ایمیل خود را بنویسید