پاسچر پاسچر

پاسچر

سه شنبه, 01 بهمن 1398 ساعت 15:30
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

در دنیای امروزه، پاسچر یا وضعیت بدنی اهمیت زیادی پیدا کرده است. از آنجاییکه دنیا به سمت صنعتی شدن پیش رفته و اکثر افراد دارای شغلهای پشت میز نشینی میباشند، لذا ارزیابی وضعیت مناسب بدنی و تطبیق آن با نوع شغل و فعالیت، بسیار مهم تلقی میشود.

ارزیابی پوسچر ارگونومی چیست ؟

ارگونومی نامی لاتین است که معنای قانون کار میباشد و به طور کلی دانشی علمی است که با توجه به شرایط محل کار، میزان فعالیت فیزیکی فرد را سنجیده و تلاش در رفع مشکلات محیطی و ایجاد تطابقات در رابطه با اختلالات پاسچر و فیزیک بدن دارد.اصلاح پوسچر با ارگونومی شامل اقداماتی در جهت افزایش آگاهی فیزیکی فرد برای ایجاد تغییرات محیطی و اصلاح وضعیت بدن است.ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی، امری بسیار مهم است که امروزه توسط متخصصین انجام میشود.در صورتیکه این تغییرات در محلهای کاری ایجاد نشود، کارمندان به سمت آسیبهای جبران ناپذیر سوق میدهد.

آیا می دانستید به غیر ار فیزیوتراپی پا از روش ترموتراپی (گرمادرمانی) مانند امواج اولتراسوند و اشعه مادون قرمز جهت تسریع کاهش التهاب مزمن ،درد پا و افزایش گردش خون برای سرعت دادن به روند ترمیم بافت ها و رباط های صدمه دیده استفاده میکنند؟

ورزش ﭘﻮﺳﭽﺮ ﺑﺪن ﺑﺮای ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام (ﭘﻮﺳﭽﺮ ﺻﺤﯿﺢ - اﻫﻤﯿﺖ ﭘﻮﺳﭽﺮ ﺧﻮب - اﯾﻤﯿﺞ و ﭘﺎﺳﭽﺮ )

از آنجایی که ستون فقرات شالوده ی اصلی بدن بوده و عضلات مهمی به آن وصل شده است ، اگر از وضعیت سالمی برخوردار نباشد، تمامی بدن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در علم فیزیوتراپی به این وضعیت، پاسچر گفته میشود. اهمیت پاسچر خوب به حدی بالاست که متخصصانی در همین زمینه، تحصیل کرده و با استفاده از روشهای درمانی مختلف مانند تمرین درمانی سعی در ایجاد پاسچر صحیح دارند. تمرین درمانی و ورزش برای تصحیح پاسچر بدن، برای تناسب اندام نیز بسیار موثر است زیرا با وارد عمل کردن عضلات مرتبط و تقویت آنها، بدن به فرم ایده آلی خواهد رسید. هنگامی که برای ارزیابی پاسچر به کلینیک فیزیوتراپی مراجعه میکنید، درمانگر با استفاده از معاینه بالینی و انجام پاسچرال ایمیج تغییرات نامناسب وضعیتی را شناسایی کرده و با برنامه ای شامل درمان دستی و تمرین درمانی، سعی در اصلاح آن خواهد داشت.

ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻮﺳﭽﺮ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ (ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﻮﺳﭽﺮ - ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ - ﭘﺎﺳﭽﺮ ﺿﻌﯿﻒ - ﺣﻔﻆ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎﺳﭽﺮ )

همانطور که دنیا هر روز به سمت صنعتی شدن پیش میرود افرادساعات زیادی از وقت خود را در محل کار میگذرانند لذا برای جلوگیری از ایجاد آسیبهای مختلف از جمله آسیبهای روانی و فیزیکی متخصصانی آموزش دیده اند. به طور مثال رشته های روانشناسی صنعتی ، مهندسی های کنترل پوسچر ایمنی و بهداشت و متخصصان طب کار .در این راستا برای آسان تر نمودن ارزیابی ، نرم افزارهای پوسچر طراحی شده اند که در آنها با توجه به سمت شغلی فرد، آنالیز دقیق اجزای بدنی را انجام داده و پاسچر ضعیف شناسایی میشود. سپس با توجه به آیتم هایی مانند سن، آسیبها و بیماریهای همراه و وضعیت شغلی فرد، حفظ طراحی پاسچر صحیح انجام گرفته و با تمرینات خاص و تغییرات ارگونومیک در محیط کار، سعی در تغییر وضعیت و کنترل پاسچر خواهند داشت.

ﮐﺘﺎب روش ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳﭽﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ (ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳﭽﺮ - ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳﭽﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ)

متخصصان طب کار ، مهندسین بهداشت حرفه ای ومتخصصان فیزیکی مانند فیزیوتراپیستها در سالهای اخیر فعالیتهای قابل توجهی در جهت شناخت، کنترل و درمان پاسچرهای غلط و نادرست کرده اند. پاسچر واژه ای کلی میباشد که به وضعیت بدنی اشاره دارد. این وضعیت بدنی شامل فاکتورهای متعددی مانند یک راستا بودن ستون فقرات، قرینه بودن اجزای صورت، نبود چرخش لگن و ... است. از آنجایی که این رشته های، آکادمیک بوده لذا متخصصان با استفاده از تکنیک های بالینی و دانش علمی برگرفته از ژورنالها و کتابهای معتبر، این ارزیابی ها را انجام می دهند. همانطور که قید شده شناخت وضعیت نامناسب و سپس شناخت فاکتورهای تشدید کننده ی آن در زندگی و محیط اطراف فرد، یکی از مهمترین اقدامات متخصصین این رشته است.

آیا می دانستید یکی از بهترین مزایای فیزیوتراپی در منزل” تمرین درمانی” است. فیزیوتراپیست تمام حرکات ورزشی لازم را به بیمار آموزش می دهد تا وی بتواند در زمان های دیگر نیز آن ها را انجام دهد؟

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳﭽﺮ ﮐﺎری (ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺳﭽﺮ - اﺻﻼح ﭘﺎﺳﭽﺮ ﺑﺪن ﭼﯿﺴﺖ - ﭘﺎﯾﺪاری و ﺛﺒﺎت ﭘﺎﺳﭽﺮ)

همانطور که در قبل گفته شد، موضوع پاسچر، در دنیای نوین، موضوعی بسیار تامل برانگیز است زیرا با سوق دادن افراد به سمت پاسچرهای ضعیف، این موضوع زمینه ساز مشکلات بسیار جدی تری در آینده های نزدیک خواهد شد. هنگامی که مشکلات عضلانی اسکلتی مانند وضعیت راستای بدنی ضعیف، به وجود می آید، کارآیی افراد در محیط کاری پایین آمده و موجب میگردد که هزینه های درمانی زیادی متوجه کارفرما و سیستم بهداشت و درمان شود.حال اصلاح پاسچر بدن چیست؟ اصلاح پاسچر به مجموعه اقدامات که در جهت شناخت، بهبود و کنترل راستای بدنی صحیح و تلاش در رفع و از بین بردن وضعیتهای غلط، انجام میگردد،گفته میشود. در سالیان اخیر مقالات زیادی در راستای این موضوع منتشر شد .

ﻓﺮم ﻫﺎی ﭘﺮوژه ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳﭽﺮ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭼﯿﺴﺖ ؟ (ﭘﺎﺳﭽﺮ ﮔﺮدن - ﭘﺎﺳﭽﺮ ﭘﺎ)

از آنجایی که پاسچر نامناسب و ضعیف موجب ایجاد بسیاری از بیماریهای عضلانی اسکلتی و حتی تنفسی میگردد، لذا شناخت و تشخیص پاسچر ناصحیح امری بسیار مهم است. یکی از مراکز موثر در بحث بهداشت و درمان، مراکز توانبخشی بیمارستانها و فیزیوتراپی میباشند که در همین راستا در بیمارستانها، فرمهای ارزیابی پاسچر وجود دارد که با توجه به شاخه های بدنی و نقاط مشخص در راستای بدن، پاسچر فرد مورد مطالعه قرار میگیرد. به طور مثال در صورتیکه پاسچر گردن نامناسب باشد، باعث به وجود آمدن مشکلاتی عمده از جمله دیسکهای گردنی، سندرم خروجی توراکس، اختلالات بینایی به علت عملکرد ناقص عضلات چشم و سردردهای تنشی و با منشا گردنی میشود. و یا در مثالی دیگر، مشکل در پاسچر پا، در طولانی مدت باعث مشکلات همچون آرتروز زود هنگام مفاصل اندام تحتانی و فشار بر روی کمر، پیچ خوردگیهای مکرر پا ، خار پاشنه و ... خواهد شد.

ﻧﺮم اﻓﺰار ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳﭽﺮ ﺑﻪ روش (( rula ) روش ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳﭽﺮ روﻻ rula)

روش ارزیابی پوسچر رولا،روشی میباشد که در سال 1993 در انگلستان مطرح شد. این متود برای ارزیابی سریع مشکلات پاسچرال اندام فوقانی میباشد.روش رولا در اصل شکل کامل شده ی روش اوس(owas) میباشد.تفاوت این دو روش در کلی نگری و جزیی نگری آنهاست . روش اوس روشی بسیار کلی بوده که به اندام فوقانی به صورت یک واحد نگاه کرده است در حالیکه در روش رولا، به نقاط انتهایی مثل مچ و انگشتان نیز توجه ویژه ای شده است.کاربردهای اصلی روش رولا عبارتند از: اندازه گیری میزان ریسک وارد آمدن آسیب در مطالعات ارگونومیک، ارزیابی فشار وارده بر سیستم عضلانی و اسکلتی قبل و بعد از ایجاد مداخله ی درمانی،تشخیص میزان کارآیی تجهیزات و ارزیابی مشاغلی چون کار با کامپیوتر، رانندگی،تایپیست، دندانپزشک و .... . در این روش سه آیتم پوسچر، نیرو و میزان تکرار پوسچر، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

آیا می دانستید در درمان دیسک گردن با فیزیوتراپی گردن، روش های دیگری مانند کاربرد کمپرس های سردوگرم، اولترا سوند و ماساژ برای کاهش درد و سختی مفصل استفاده می شود؟

ﻧﺮم اﻓﺰار ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳﭽﺮ ﺑﻪ روش owas

این روش در سال 1973 در یک کارخانه در فنلاند جهت ارزیابی میزان فشار وارد آمده بر کارمندان ایجاد شد. این روش برای ارزیابی بیشتر حالتهای شغلی کاربرد داشته و بیشتر روی مشاغلی متمرکز است که دارای حرکت و فشار بالا میباشند. به طور مثال میتوان به مشغلی چون پرستاری، کار در کارخانه های فولاد، پلیس، کشاورزی، ماهیگیری، کارگران معدنی و رانندگی ماشینهای سنگین اشاره کرد. در این متود با استفاده از فیلمی که از فرد در حین کار گرفته شده است،با استفاده از ﻧﺮم اﻓﺰار ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳﭽﺮ ﺑﻪ روش owas به ارزیابی پرداخته میشود. اما چون درمانگر ،در تماس مستقیم با کارگر نمیباشد، لذا ارزیابی جزییات و اندامهای کوچکتر مانند مچ دست و پا و انگشتان فراهم نیست.سپس با استفاده از فیلم گرفته شده که به فازهای مختلف تقسیم بندی شده و در هر مرحله، میزان فشار بر روی اندامهای ذکر شده، اندازه گیری شده و کد گذاری میشود.

ﻧﺮم اﻓﺰار ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳﭽﺮ ﺑﻪ روش qec

این روش در سال 1998، به ثبت رسید. به طور کلی این روش ارزیابی، روشی سریع برای برخورد با خطرات اسکلتی و عضلانی است . این روش که به صورت پرسشنامه موجود است توسط درمانگر و فرد پر میشود و جهت بررسی بسیاری از مشاغل به کار میرود.مشاغلی که در این گستره به کار میروند، شامل کارهایی است که در آن، بار به صورت دستی حمل میشود، وظایف تکرار شونده وجود داشته و کارهای دینامیک،استاتیک و نشستنی، جزو آن میباشد. یکی از ویژگیهای مثبت این پرسشنامه اینست که تنها به جنبه ی عضلانی و اسکلتی نمیپردازد.بلکه خطرات روانی و اجتماعی را نیز در نظر میگیرد. نرم افزار ارزیابی پوسچر به روش qec از تمامی جهات فرد را ارزیابی کرده و به درمانگر اجازه میدهد تا نقطه ی فشار بالای روی بدن را مشخص میکند.یکی دیگر از مزایای این سیستم نیز پیشبینی میزان ریسک آسیب است.

آیا می دانستید در فیزیوتراپی فک و صورت اگر درد شدید باشد، فیزیوتراپیست می‌تواند با پیشنهاد و انجام کارهایی مانند تحریک الکتریکی یا تحریک با امواج مافوق صوت به تسکین آن کمک نماید؟

ﻧﺮم اﻓﺰار ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳﭽﺮ ﺑﻪ روش rosa

این روش، در سال 2011-2012 در دانشگاهی در کانادا به ثبت رسید. عمده ی تمرکز ﻧﺮم اﻓﺰار ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳﭽﺮ ﺑﻪ روش rosa بر روی افرادی است که کارشان یا کامپیوتری یا اداری میباشد. یکی از دلایل ثبت این روش، این بود که در سالهای اخیر کار با کامپیوتر رشد چشم گیری پیدا کرده است که همین موضوع باعث ایجاد بسیاری از مشکلات اسکلتی عضلانی شده است. درمانگران با استفاده از این روش، سطح ناراحتی ایجاد شده توسط تجهیزات و کامپیوترهای اداری و تاثیر آن بر پاسچر و مشکلات اسکلتی عضلانی را میسنجند.یعنی به طور دقیق میزان مدت استفاده ی کارمند از تجهیزات را در طول ساعات اداری در نظر گرفته و رابطه ی آن را با مشکلات ایجاد شده در سطح بدن میسنجند. در این روش، اندام خاصی مد نظر نبوده است لذا دارای گستره ی استفاده ی وسیعتری است.

ﻧﺮم اﻓﺰار ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳﭽﺮ ﺑﻪ روش(( reba )

نرم اﻓﺰار ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳﭽﺮ ﺑﻪ روش reba در سال 2000 ارائه گردید. در تدوین این روش تیم درمانی شامل ارگونومیستها، فیزیوتراپیستها،کاردمانها و پرستاران مشارکت داشتند و هدف ارزیابی وضعیتهای بدنی و پاسچر در مشاغل مراقبتی و خدماتی صنعتی ، بهداشتی و درمانی بوده است.این روش، روشی برای ارزیابی کل بدن بوده و سنجش مناطق کوچک بدن مانند مچ دست وپا را هم در بر میگیرد. این روش کاربرد آسانی داشته و تقریبا در تمامی زمینه ها قابل اجرا میباشدبا داﻧﻠﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳﭽﺮ ﺑﻪ روش رﺑﺎ reba ،ارزیابی جداگانه ای از سمت راست و چپ بدن انجام میگیرد که در انتها به فرد درمانگر اجازه ی مقایسه ی دو طرف را باهم میدهد. در این روش،یک نقطه ی زمان یا بدترین پوسچر فرد در یک زمان مشخص، در نظر گرفته شده و با توجه به نوع وظیفه و میزان فشار وارده، ارزیابی شروع میگردد.

اگر هنوز اطلاعی راجع به فیزیوتراپی زانو، فیزیوتراپی دست، فیزیوتراپی کمر ندارید، مطالب سایت را مطالعه نمایید.

خواندن 437 دفعه آخرین ویرایش در پنج شنبه, 12 تیر 1399 ساعت 07:43

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.