نگرانی و دغدغه‌ هزینه‌های درمان برای همه ما‌ امری طبیعی است؛ اما در این زمینه نیز تیم رامتن شما را یاری خواهد کرد. در مرکز ما هزینه‌های درمان طبق تعرفه انجمن فیزیوتراپی تهران محاسبه می‌شود. کلینیک رامتن با بیمه‌های پایه قرارداد ندارد اما جای نگرانی نیست و ما راهکاری برای آن در نظر گرفته‌ایم، چنانچه بیمه تکمیلی داشته باشید، نامه‌ای برای کم کردن هزینه‌ها در اختیار شما قرار می‌دهیم. رامتن با بیمه بانک ملی و همچنین بیمه کمک رسان (و زیر مجموعه های آن ) قرارداد دارد.