تمامی ملحفه‌ها و روبالشی‌ها پس از هربار مصرف توسط مراجعین تعویض می‌شوند. ساعات متفاوتی از روز را به پاکیزه نگاه داشتن کلینیک و به‌ویژه استریل کردن تجهیزات اختصاص داده‌ایم تا بتوانید در اینجا آرامش و آسودگی را در فضایی کاملا دوستانه و پاکیزه تجربه کنید.امکاناتی را برای راحتی و آرامش شما فراهم کرده‌ایم که شامل کمد شخصی، دمپایی،‌ حوله و برخی از موارد مورد نیاز است.