نحوه تعیین وقت به صورت تلفنی و یا حضوری خواهد بود. چنانچه مراجعین تمایل داشته باشند می توانند تمامی 10 جلسه درمانی را در ابتدای درمان رزرو کنند. در صورتیکه دیرتر از موعد به کلینیک برسید اولویت با کسانی است که طبق وقت و به موقع حاضر شده‌اند. هرکدام از جلسات درمانی 1:30 تا 2 ساعت زمان می‌برد اما نگران زمان نباشید،‌ تا زمانیکه نیاز به درمان هست در کنارتان خواهیم بود.