محبوبه رضا زاده

سرپرست پذیرش

تحصیلات:

 • 1393 کارشناس ارشد اقلیم شناسی کاربردی _ دانشگاه خوارزمی
 • 1390_1387 کارشناس جغرافی _ دانشگاه تهران
 • 1387_1375 تحصیلات ابتدایی تا دیپلم

سوابق کاری:

 • عضو تیم ربوکاپ
 • مشاور تحصیلی
 • تدریس خصوصی دورس دبیرستان
 • یک ترم تدریس در دانشگاه

دوره های تخصصی گذرانده شده:

 • دستیاری دندان پزشکی
 • مدیریت نیروی انسانی
 • زبان فرانسه
 • برنامه نویسی C++, visual basic, pascal
 • ICDL
 • نقد ادبی
 • مقاله نویسی و پژوهش گری
 • GIS
 • SKETCHING
 • طراحی لباس و کیف

مقالات، سخنرانی ها و پوسترها :

 • سال 1385 در مورد مهاجرت و حاشیه نشینی
 • سال 1394 مقاله در مورد Virtual Water
 • سال 1394 مقاله در مورد تغییر اقلیم شهر تهران
 • سال 1395 مقاله در مورد روش های مطالعه و به یادآوری