کیوان عکاشه

فیزیولوژیست

تحصیلات

 • 1391-1395 کارشناسی فیزیولوژی ورزشی
 • 1385-1387 فوق دیپلم بهینه سازی انرژی (مکانیک) دانشگاه شیراز
 • 1385_ 1373 تحصیلات ابتدایی تا دیپلم

سوابق کاری

 • 1387 مربیگری آیکیدو
 • 1388 انجمن علوم آزمایشگاهی
 • 1389 نیروگاه انتقال گاز دلیجان

دوره های تخصصی

 • تمرینات فانکشنال
 • تجویز و طراحی تمریناات اصلاحی
 • مربیگری آیکیدو
 • دوره نجات غریقی
 • دوره کمک های اولیه
 • Functional movement screen & Functional training از انجمن بدنسازی ایران