آرزو نجات

فیزیوتراپیست

تحصیلات:

 • 1397-1394 کارشناس ارشد فیزیوتراپی _ دانشگاه علوم توانبخشی و بهزیستی
 • 1394_1390 کارشناس فیزیوتراپی _ دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • 1389_1377 تحصیلات ابتدایی تا دیپلم

سوابق کاری:

 • 1394-1393 کارورزی در بیمارستان یحیی نژاد، روحانی، شهید بهشتی، بیمارستان کودکان بابل
 • 1395- تاکنون فیزیو کلاب رامتن

دوره های تخصصی گذرانده شده:

 • Dry needling در 5 سطح
 • Acupuncture and electro acupuncture
 • Taping
 • کارگاه شاک ویو تراپی با حضور اساتید شرکت StorzTMJ با حضور اساتید آلمانی
 • Manipulation , mobilization and massage of neck, thoracic, lumbar and sacroiliac joint
 • Manual assessment , diagnosis and treatment of lumbar spine dysfunctions
 • Low back pain classifications and treatments
 • تکنیک های کرانیوساکزال در درمان های ضایعات ستون فقرات ( craniosacral therapy)
 • کارگاه Myofascial Release
 • Scoliosis با حضور اساتید آلمانی
 • Functional training از موسسه OS آلمان
 • Sport team management با حضور اساتید آلمانی
 • کارگاه توانبخشی آسیب های ورزشی همسترینگ
 • Cardiac rehabilitation ( توانبخشی قلبی ) با تدریس دکتر Pattman
 • Radiology interpretation of the knee
 • کارگاه آموزشی درمان با بیوفیدبک
 • دوره کمک های اولیه
 • کارگاه تکار تراپی
 • Functional movement screen & Functional training از انجمن بدنسازی ایران

مقالات، سخنرانی ها و پوسترها:

 • ارائه مقاله و پوستر و شرکت در شانزدهمین سمینار تخصصی ستون فقرات سال 94
 • حضور به عنوان هیئت رئیسه شانزدهمین سمینار تخصصی ستون فقرات
 • ارائه مقاله و پوستر و شرکت در کنگره بین المللی قلب و عروق سال 95
 • ارائه مقاله و پوستر در بیست و هفتمین کنگره سالیانه فیزیوتراپی سال 95
 • ارائه مقاله و پوستر در هفدهمین سمینار تخصصی ستون فقرات سال 96
 • ارائه مقاله و پوستر و شرکت در کنگره بین المللی فیزیوتراپی سال 96
 • سخنرانی در هجدهمین سمینار تخصصی ستون فقرات سال 97