کمپارتمان ران

کمپارتمان ران

سندرم کمپارتمان ران

عضلات و عناصر ران توسط فاشیای این منطقه در سه کمپارتمان قدامی ، خلفی و داخلی قرار گرفته اند.ممکن است به دلیل افزایش فشار درون کمپارتمان های ران و کاهش میزان خونرسانی به اعصاب و عضلات، سندروم کمپارتمان ران ایجاد شود. سندروم کمپارتمان ران شیوع بسیار کمی دارد.اما تشخیص دقیق و سریع این مشکل بسیار مهم و حیاتی است و می تواند موجب نجات جان یک بیمار و پیشگیری از ناتوانی دائمی وی گردد.این وضعیت ممکن است به دنبال شکستگی های استخوان ران، مشکلات عروقی و آسیب شریان ها ، سوختگی ها، بانداژ ها و یا گچ گیری های خیلی سفت و محکم، اسکیمی بافتی ، ضربه مستقیم به ران و آسیب بافتی، خونریزی و تورم بافت رخ دهد. بیمارممکن است علائمی همانند درد شدید، بی حسی و گزگز و در موارد خیلی شدید فلج عضلات را تجربه کند. تنها راه درمان سندروم کمپارتمان حاد جراحی میباشد.

عضلات کمپارتمان خلفی ران

کمپارتمان خلفی ران شامل عضلات همسترینگ می باشد .این عضلات به شما کمک می کنند فیزیوتراپی گردن خود را خم کنید و ران خود را به عقب ببرید. عضلات همسترینگ شامل سه عضله سمی ممبرانوس ، سمی تندینیسوس و بایسپس فموریس می باشد که توسط فاشیا های عمقی داخلی و خارجی از سایر کمپارتمان های ران جدا شده است. عصب سیاتیک که عصب دهی عضله همسترینگ را به عهده دارد نیز در کمپارتمان خلفی ران قرار دارد.همانند هر کمپارتمان دیگری در صورتی که فشار درون کمپارتمان خلفی ران افزایش یابد و خونرسانی به آن مختل شود ، سندروم کمپارتمان خلفی ران ایجاد می شود. آسیب های عضله همسترینگ می تواند موجب ایجاد سندروم کمپارتمان خلفی ران شود.علائم بیمار بی حسی و گزگز و درد شدیدی است که با هیچ مسکنی کاهش نمی یابد وصاف کردن غیر فعال زانو موجب افزایش درد می شود.

عضلات کمپارتمان داخلی ران

عضلاتی که ران را به داخل می کشند (عضلات ادداکتور ران ) به همراه عضله گراسیلیس درون کمپارتمان داخلی ران قرار دارند. عصب ابتراتور عصبی است که درون این کمپارتمان قرار دارد و عصب دهی این عضلات را به عهده دارد. در سندروم کمپارتمان داخلی ران ، کشیده شدن غیر فعال عضلات ادداکتور برای بیمار دردناک و غیر قابل تحمل می باشد. همچنین ممکن است بیمار گز گز و بی حسی و درد را در قسمت داخلی ران تجربه کند . در موارد شدید آسیب ، فلج عضلات نزدیک کننده ران رخ می دهد.در صورتی که سندروم کمپارتمان داخلی سریعا درمان نشود و آسیب بافتی رخ دهد ، ممکن است عوارضی همانند درد ، کاهش دامنه حرکتی ، نقص های حسی و کاهش قدرت عضلات را به دنبال داشته باشد.

عضلات کمپارتمان قدامی ران

عضلات کمپارتمان قدامی ران شامل عضلاتی می باشند فیزیوتراپی قفسه سینه صاف و مفصل ران را خم می کنند. کمپارتمان قدامی ران شامل عضله سارتریوس و عضلات چهارسر ران می باشد. این کمپارتمان توسط فاشیای عمقی داخلی و خارجی از کمپارتمان های داخلی و خلفی جدا شده است. عصبی که درون کمپارتمان قدامی قرار دارد و عصب دهی عناصر آن را به عهده دارد عصب فمورال می باشد. همچنین شریان فمورال که بزرگ ترین شریان اندام تحتانی است، در این کمپارتمان قرار دارد. به دنبال آسیب های ورزشی همانند کشیدگی های عضلانی و ضربات مستقیم به ران که موجب تورم ، خونریزی و افزایش فشار درون کمپارتمان می شود ، ممکن است سندروم کمپارتمان قدامی ران ایجاد شود. افزایش درد بیمار با خم کردن غیر فعال زانو، اختلالات حسی در قسمت داخلی و فوقانی ران و همچنین کاهش قدرت صاف کردن زانو از علائم سندروم کمپارتمان قدامی ران می باشد.

کمپارتمان داخلی زانو

زانو یکی از مهمترین مفاصل بدن است که تمامی وزن بدن را در فعالیت های راه رفتن ، دویدن ، پریدن و سایر فعالیت های روزمره تحمل میکند. اختارهای حمایت کننده زانو بر اساس محل قرار گیری به سه قسمت کمپارتمان داخلی، کمپارتمان خارجی و کمپارتمان پتلار تقسیم بندی میشوند. ساختارهای حمایت کننده مفصل زانو که در قسمت های قدامی داخلی ، داخلی و خلفی-داخلی قرار دارند جزئی از کمپارتمان داخلی فیزیوتراپی محسوب می شوند. لیگامان طرفی داخلی ، لیگامان صلیبی خلفی،پتلار رتیناکولوم داخلی ، لیگامان پوپلیتئال مایل ، سر داخلی عضله گاستروکنمیوس ، عضلات پنجه غازی و سمی ممبرانوس در کمپارتمان داخلی زانو قرار دارند.تمامی این ساختارها در هر شرایطی به ایجاد ثبات در مفصل زانو کمک می کنند.ثبات مفصل زانو به وضعیت این عضلات و لیگامان ها و بزرگی و جهت نیروهای وارده به مفصل بستگی دارد.استئوآرتروز در کمپارتمان ران شیوع بیشتری دارد.

کمپارتمان خارجی زانو

زانو بزرگترین مفصل بدن ماست که در حرکت نقش بسیار مهمی دارد،این مفصل تحمل وزن بدن و انتقال آن به پاها را به عهده دارد ساختارهای مختلفی از مفصل زانو حمایت می کنند.لیگامان ها ، کپسول مفصلی، منیسک ها.عضلات وظیفه ایجاد ثبات و حرکت در این مفصل را به عهده دارند.
مفصل زانو مستعد آسیب های ضربه ای و استئوآرتروز می باشد،ساختارهای حمایت کننده زانو در کمپارتمان خارجی شامل ثبات دهنده هایی همانند ایلیوتیبیال باند.عضلات بایسپس فموریس و پوپلیتئوس،لیگامان طرفی خارجی.لیگامان منیسکوفمورال، لیگامان قوسی، لیگامان صلیبی قدامی و پتلار رتیناکولوم خارجی می باشد.
نقش ثبات دهی این ساختارها به وضعیت مفصل زانو،مفاصل مجاور آن ، سلامت بافت های مفصلی و بزرگی نیروهای وارده به مفصل ، بستگی دارد.
 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید:
با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید...

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید.
همچنین می توانید با پر کردن و ارسال فرم، پیام خود را ارسال فرمائید.

ساعت پاسخگویی جهت تعین وقت: شنبه تا چهارشنبه از 8 الی 20