شهریار شریفی

شهریار شریفی

فیزیوتراپیست


تحصیلات:

 1394 کارشناس ارشد فیزیوتراپی ورزشی _ دانشگاه علوم پزشکی تهران
1393_1389 کارشناس فیزیوتراپی _ دانشگاه علوم پزشکی تهران
1388_1376 تحصیلات ابتدایی تا دیپلم

سوابق کاری:

1391 کارشناس فیزیوتراپیست در کلینیک خصوصی
1394 فیزیوتراپیست تیم ملی ووشو
1395 کلینیک فیزیوتراپی ایف مارک
1395- تاکنون فیزیو کلاب رامتن
1396- تیم بسکتبال مهرام
1397- تیم ملی والیبال

دوره های تخصصی گذرانده شده:

 • Dry needling در 5 سطح
 • Taping
 • Manual massage, Mobilization
 • Functional training از موسسه OS آلمان
 • TMJ با حضور اساتید آلمانی
 • Sport team managementبا حضور اساتید آلمانی
 • کارگاه توانبخشی آسیب های ورزشی همسترینگ
 • Scoliosisبا حضور اساتید آلمانی
 • کارگاه 100 ساعته فیزیوتراپیست تیم ورزشی برگزار شده در فدراسیون پزشکی ورزشی
 • کارگاه شاک ویو تراپی با حضور اساتید شرکت Storz
 • کارگاه FDM  در دو سطح 
 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: