ساناز کریمی

ساناز کریمی

دستیار درمانی


تحصیلات :

  • 1392-1396کارشناس میکروبیولوژی از دانشگاه آزاد
  • 1392_1380 تحصیلات ابتدایی تا دیپلم

سوابق کاری :

  • 1394  آزمایشگاه بیمارستان ایران مهر 
  • 1395 تاکنون فیزیوکلاب رامتن 

دوره های تخصصی :

Functional training  از موسسه OS آلمان
•Sport team management   با حضور اساتید آلمانی
•آمادگی جسمانی
•حرکات اصلاحی و طراحی تمرینات مربوطه
•دوره کمک های اولیه
•ICDL

 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: