دﻧﺪه ﮔﺮدﻧﯽ

دﻧﺪه ﮔﺮدﻧﯽ

ﺑﯿﻤﺎری دﻧﺪه ﮔﺮدﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ ؟

بیماری دنده گردنی اختلالی است که در آن در بالای دنده اول و استخوان ترقوه از مهره هفتم گردنی زائده ای هماننده دنده ولی موتاه تر از آن شکل می گیرد . زائده دنده گردنی می تواند در یک سمت گردن و یا هر دو طرف گردن وجود داشته باشد . در هر 200 نفر یک نفر ممکن است این مشکل را داشته باشد . دنده های گردنی به تنهایی ممکن است علائمی برای بیمار ایجاد نکند . اما فرد را مستعد بروز مشکلاتی همانند بیماری TOS می کند . سندروم خروجی توراسیک (Thoracic Outlet Syndrome ) اختلالی است که به علت فشار بر روی شبکه عصبی بازویی فرد علائمی همانند درد ، گزگز و بی حسی و در موارد شدید ضعف و خستگی را در دست خود احساس می کند

درﻣﺎن دﻧﺪه ﮔﺮدﻧﯽ ﺑﺎ ورزش

درمان دنده گردنی در موارد عادی لزومی ندارد. اما در صورتی که علائم برای بیمار ایجاد کند درمان هایی همانند فیزیوتراپی ، دارو درمانی ، تزریق و در موارد شدید جراحی ممکن است در نظر گرفته شود . وجود دنده گردنی می تواند موجب افزایش فشار بر شبکه عصبی بازویی شود. دنده گردنی و درمان آن تا زمانی که علائمی برای بیمار ایجاد نشده است ممکن است نادیده گرفته شود . در صورتی که ، ورزش دنده گردنی با هدف پیشگیری از ایجاد علائم می تواند بسیار مفید باشد . تمرینات اصلاحی وضعیت بدنی با تاکید بر وضعیت قرار گیری گردن و شانه ها ، تمرینات بهبود انعطاف پذیری عضلات اندام فوقانی به همراه برخی تکنیک های بهبود موبیلیتی اعصاب اندام فوقانی می تواند از بروزعلائم بیمار جلوگیری کند و عملکرد روزمره این بیماران را به صورت چشمگیری بهبود دهد

ﻋﻼﺋﻢ دﻧﺪه ﮔﺮدﻧﯽ دو ﻃﺮﻓﻪ

دنده گردنی می تواند به صورت یک طرفه و یا دو طرفه باشد . تا زمانی که برای بیمار علائمی ایجاد نکند . علائم اغلب در ابتدای بلوغ ظاهر می شود . علائم بیمار شامل درد و سنگینی دست ها ، بی حسی و یا گزگز و مور مور شدن دست و ساعد و در موارد شدید ضعف و اختلالات حرکتی دست می باشد. در صورتی که پزشک به دنده گردنی مشکوک شود ممکن است درخواست رادیوگرافی از گردن داشته باشد . در رادیوگرافی دنده گردنی زائده دنده مانند در کنار مهره هفتم گردنی در عکس مشاهده می شود. در صورتی که این زائده در هر دو سمت وجود داشته باشد ، علائم بیمار دو طرفه خواهد بود . درمان های دنده گردنی شامل دارو درمانی ، فیزیوتراپی و در موارد شدید جراحی می باشد.

ﻋﻠﺖ دﻧﺪه ﮔﺮدﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ ؟

دنده گردنی یک زائده استخوانی در کنار مهره هفتم گردنی و در بالای استخوان ترقوه می باشد. در حالت نرمال این زائده وجود ندارد ، اما از هر 200 نفر ممکن است یک نفر دچار این مشکل شود . دلیل دنده گردنی معمولا مادر زادی می باشد . ممکن است بیمار دنده گردنی داشته باشد ولی علائم بالینی نداشته باشد . تا زمانی که دنده گردنی علائم ایجاد نکند و عکس رادیوگرافی از گردن گرفته نشود ممکن است فرد از وجود آن بی خبر باشد. درد در محل فشار دنده گردنی ، علائم عصبی همانند علائم حسی و حرکتی در دست ، کبودی و تورم از جمله علائمی هستند که پزشک را مشکوک به دنده گردنی می کند . پزشک با توجه به تاریخچه پزشکی بیمار ، علائم بالینی ، عکس رادیوگرافی و نوار عصب عضله درمان مناسب برای بیمار را تجویز می کند.

ﺗﺴﺖ دﻧﺪه ﮔﺮدﻧﯽ

دنده گردنی یک زائده اضافی است که از مهره هفتم گردنی شروع می شود . این زائده که اصطلاحا به آن دنده گردنی گفته می شود یک اختلال مادرزادی است . در بیشتر موارد علائم بالینی ایجاد نمی کند اما می تواند فرد را مستعد سایر اختلالات عصبی اندام فوقانی همانند سندروم خروجی توراسیک سازد. دنده معمولا به صورت تصادفی تشخیص داده می شوند . گرافی دنده گردنی نشان می دهد ککه این مشکل در یک سمت و یا در هر دو سمت وجود دارد . درد دنده معمولا به صورت درد در محل دنده ، درد و علائم حسی و حرکتی در دست و یا دست ها می باشد. درمان هایی که برای دنده در نظر گرفته می شوند شامل فیزیوتراپی و کاهش فشار بر روی اعصاب و عروق اندام فوقانی ، ورزش و اصلاح پوسچر بیمار و در موارد شدید تر جراحی می باشد.

ﺑﺮداﺷﺘﻦ دﻧﺪه ﮔﺮدﻧﯽ

دنده گردنی استخوان زائدی است که از مهره هفتم گردنی رشد می کند . این دنده بالای استخوان کلویکل قرار دارد و می تواند موجب فشار بر روی شبکه عصبی براکیال (بازویی) و عروق این ناحیه شود . در نتیجه سندروم دنده گردنی ممکن است علائم عصبی و عروقی در همان سمت ایجاد کند . در این صورت شما علائمی همانند سنگینی ، ضعف، خستگی ، بی حسی و مور مور شدن در دست خود را احساس کنید .در صورتی که درمان هایی همانند دارو درمانی و فیزیوتراپپی در کاهش درد و علائم بیمار بی تاثیر باشند ، عمل جراحی دنده با هدف کاهش فشار از روی اعصاب و عروق این ناحیه با برداشتن دنده گردنی وآزاد سازی عضلات این ناحیه می تواند موجب کاهش علائم بیمار شود .

تشخیص دﻧﺪه ﮔﺮدﻧﯽ

دنده گردنی وضعیتی است که در آن به صورت غیرنرمال زائده عرضی مهره هفتم گردنی و یا یک زائده استخوانی از کنار مهره هفتم گردنی به سمت مهره اول سینه ای ایجاد می شود . این عارضه مادرزادی می تواند بر روی اعصاب براکیال و عروق سابکلوین فشار بیاورد و موجب ایجاد علائمی در اندام فوقانی بیمار مبتلا شود . پزشک متخصص بعد از معاینه بیمار و بررسی سوابق و علائم بیمار در صورتی که به دنده مشکوک شود ، ممکن است برای تشخیص دقیق تر درخواست عکس رادیوگرافی و نوار عصب عضله کند . این عارضه ممکن است علائمی برای بیمار نداشته باشد. با افزایش سن و افزایش قوز پشتی فشار در این ناحیه افزایش می یابد و علائم بیمار آغاز می شود . تمرین درمانی و اصلاح وضعیت بدنی بیمارمی تواند موجب بهبود علائم بیمار شود.

ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ دﻧﺪه ﮔﺮدﻧﯽ

فیزیوتراپی دنده شامل مجموعه ای از اقدامات درمانی با هدف کاهش فشار بر روی شبکه عصبی براکیال و اصلاح وضعیت بدنی بیمار می باشد.از جمله درمان های فیزیوتراپی برای این مشکل،تکنیک های دستی ، کینزیوتیپینگ ، استفاده از سوزن خشک و تمرینات دنده می باشد.نرمش های دنده گردنی شامل مجوعه از تمرینات تقویتی و کششی عضلات شانه و گردن می باشد.خطرات دنده در صورت عدم درمان صحیح شامل اختلالات حسی شدید در دست ، ضعف شدید عضلات دست که می تواند موجب آتروفی عضلات دست و اختلالات عملکردی شود .

همچنین در صورتی که شریان ساب کلوین تحت فشار قرار گیرد می تواند، اختلالات گردش خون در دست بیمار ایجاد کند.در موارد بسیار شدید این بیماری جراحی به منظور برداشتن دنده و کاهش فشار عصبی انجام می شود .
 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید:
با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید...

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید.
همچنین می توانید با پر کردن و ارسال فرم، پیام خود را ارسال فرمائید.

ساعت پاسخگویی جهت تعین وقت: شنبه تا چهارشنبه از 8 الی 20