امیر میلاد توسلی

امیر میلاد توسلی

عضو انجمن فیزیوتراپی ایران


تحصیلات :

  • 1395 کارشناس فیزیوتراپی عمومی _ دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • 1390_1378 تحصیلات ابتدایی تا دیپلم

سوابق کاری :

  • 1395 کارشناس فیزیوتراپی در کلینیک فولاد وابسته به کارخانه ذوب آهن اصفهان
  • 1396-1395 فیزیوتراپیست بیمارستان حضرت فاطمه و محب کوثر
  • 1396 فیزیوتراپیست بیمارستان هاشمی نژاد 
  • 1397-1396  بیمارستان عرفان نیایش، بیمارستان فجر، بیمارستان، بیمارستان بعثت 
  • 1398  بیمارستان محب مهر
  • 1398  فیزیوکلاب رامتن

مقالات، سخنرانی ها و پوسترها : 

  • ترجمه کتاب کاربردهای بالینی روش کینزیوتیپ
 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: