از رامتن تا دانشگاه تهران

از رامتن تا دانشگاه تهران
آوازه ی اشتیاق ما به یادگیری به دانشگاه تهران رسید.
انتخاب فیزیوکلاب رامتن ازطرف دانشگاه تهران به عنوان فیزیوتراپی فعال و پیشرودر آموزش.
 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: