ارزیابی بازیکنان مهرام توسط تیم رامتن

ارزیابی بازیکنان مهرام توسط تیم رامتن

ارزیابی بازیکنان مهرام توسط تیم رامتن با همراهی فیزیوتراپیست آلمانی خانم سوزی کرافت

رامتن در سه تیم مجزا به سرپرستی خانم سوزان کرافت فیزیوتراپیست تیم های ورزشی المپیک آلمان به ارزیابی تیم های بسکتبال باشگاه وزشی مهرام در محل ورزشگاه زیتون پرداخت که نتیجه ارزیابی با توجه به نقاط ضعف و قوت هر فرد به صورت پروپزال اختصاصی در اختیار مدیران و مربیان آنها قرار گرفت .نتیجه این ارزیابی کمک شایانی به نوع ورزش های پیشنهادی و راه های پیشگیری از آسیب هر بازیکن داشت.
 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: