اخبار رامتن
مرحله دوم ارزیابی تیم فوتبال آکادمی کیا

مرحله دوم ارزیابی تیم فوتبال آکادمی کیا

در ادامه همکاری آکادمی " کیا " و کلینیک فوق تخصصی ورزشی_ارتوپدی  " رامتن " تست های  FMS  ، پوسچرال و فانکشنال مربوط به بازیکنان تیم نونهالان نیز انجام گرفت.